top of page

ПРЕДЛАГАНИ УСЛУГИ

Нашият екип има необходимите познания и опит, за да изпълни всяка задача експертно и своевременно. 

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ

Опит и авторитет!

Екипът на БГ Секюрити ЕООД отдава приоритет на това нашите клиенти винаги да се чувстват защитени и спокойни.  Ние осигуряваме 24 часова въоръжена и невъоръжена охрана на възложените ни обекти.
Основната ни цел е да защитим живота и собствеността на клиентите ни.
Нашите служители са високо квалифицирани, способни да предвиждат и предотвратяват всяка опасност и са в готовност да посрещнат всички Ваши изисквания и нужди. 

ОХРАНА НА МЕРОПРИЯТИЯ

Професионален подход!

БГ Секюрити осигурява безпрепятствено протичане на масови мероприятия, като предоставя висок режим на контрол и сигурност.
Нашият високо квалифициран екип прилага успешно своя дългогодишен опит и познания, но това, което наистина ни отличава, е вниманието ни към детайлите и гъвкавостта, с която подхождаме към индивидуалните нужди на всеки клиент.
С нас получавате резултатите, които Вашият бизнес очаква, на високо ниво и качество!

ЛИЧНА ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Надеждна услуга!

Услугата Лична охрана включва изпълнението на комплекс от мерки и стъпки, целящи защита на живота, здравето, сигурността и неприкосновеността на личния живот на нашите клиенти.

БГ Секюрити ЕООД е посветена на предоставянето на надеждна и професионална  своевременна услуга.

 Нашите специално обучени служители, притежават значителен опит и доказани
индивидуални качества в областта на личната охрана, като могат да се справят с всяка поставена задача и да предпазят клиента от всяка застрашаваща живота и здравето ситуация.

ТЕХНИЧЕСКА ОХРАНА НА ОБЕКТИ - СОТ

Винаги на разположение!

Използвайки само най-качествените и доказали се технологии, предоставяме на всички наши клиенти защита на техния дом, имущество и бизнес. Опазването на имущество и ценности в голяма степен се решава с инсталиране на охранителни инсталации и последващо реагиране от специализирани звена. 

ОХРАНА НА ЦЕННИ ПРАТКИ, СТОКИ, ТОВАРИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Сигурност и ефективност!

БГ Секюрити ЕООД има натрупан опит в охраната и транспортирането на парични средства, ценни пратки и товари. Екипите осъществяват дейността със специализирани инкасови автомобили, локализирани на територията на цялата страна, съобразно специфичните географски особености. 

24/7 ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ

Спокойствие и безопасност!

БГ Секюрити предлага разнообразни възможности за различни системи за видеоконтрол и видеонаблюдение, включващи специализирана техника, модерно оборудване, иновации и IP технологии. 
С нас получавате ефективна 24–часова охрана и център за денонощно наблюдение. 
Отдалеченото видеонаблюдение, без охрана на външен периметър, е бюджетен вариант за допълнителна сигурност и контрол на Вашите обекти.

Физ. Охрана
Охр. меропр
ло фл
тех охр обекти
ценни пратки
видео набл
bottom of page